Magdalena Mézlová


MgA. Magdalena Mézlová naroz. v Praze 29.10.1977 jako jedna z dvojčat
Sestra: MgA. Markéta Kynclová, sochařka a restaurátorka
Matka : Ak. soch. Jana Mézlová, sochařka a restaurátorka
Otec : Ak. mal. Zdeněk Mézl, grafik, malíř, keramik

Vzdělání :
1993 - 1997 - Střední Umělecko Průmyslová Škola, obor řezbářství a sochařství, Profesor ak. Soch. Š. Sukup
1997 - 1998 - Pomaturitní vyšší odborné studium, Žižkovo Náměstí 1, Praha 3 (obor restaurování dřeva a řezbářství)
1998 - 2000 - Akademie výtvarných umění, obor restraurování sochařských děl, docent Petr Siegel
2001 - 2002 - studijní pobyt ve Velké Británii
2001 - 2004 - Akademie Výtvarných Umění, obor figurální sochařství a medajlerství, Profesor ak soch. Jan Hendrych a docentka Milada Othová
2003 -odborná stáž Finsko, Helsinky - Kuvataideakatemia, sochařský atelier prof. Radoslava Grytty
2004 - ukončení studia diplomovou prací

Dosavadní práce :

1997 - Maturita - dřevěná, stylizovaná plastika mloka vysekaná z kmene stromu, která slouží
jako lavice pro děti v mateřské škole v Praze 3
1998 - Akademie Výtvarných umění, v soutěži vybrán autorčin model svaté Anežky České
jako dar od Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou pro papeže do Vatikánu
1999 - Člen restaurátorského týmu - oprava sochy Sv. Václava na Karlově mostu
2003 - 2004 - diplomová práce
- Hlava (rozkládací socha ze sliveneckého mramoru, umělého kamene a keramiky)
- Kukla (slivenecký mramor)
1997 – 2005 - Lektorka odborného výtvarného kurzu řezbářství v Kulturním Centru Zahrada, Chodov, Praha 13
2007 - Rekonstrukce a restaurování kříže ve Vršovicích u Loun
2012 založila výtvarné studio Magmé zaměřené na kurzy řezbářství a kamenosochařství, které od té doby až do současnosti vede a organizuje www.rezbarstvi-kurzy.cz

Výstavy :

1997 - Letohrad (společná výstava drobných prací se sestrou Markétou)

1999 - Praha 1, Galerie Křižovníků - Anežka Česká (opuka)

2003 - Kralupy nad Vltavou, Fara církve Českobratrské husitské - samostatná výstava prací
ze sádry, keramiky a kamene (žula) pod názvem Bebechy

2004 - Praha 7, Moderní galerie AVU, Diplomanti AVU

2004 - Umělecký Salon v Poličce, Výběr z diplomantských prací AVU

2008 - Výstava sochařských děl ( dřevořezba, kámen, terakota ) a smaltovaných šperků v Muzeu České vesnice v Peruci

2013 - přizvání k výstavě o KC Prádelna, Galerie městské části Prahy 5

2014 - Výstava IN SPIRO / EX SPIRO ( Galerie U Kunštátů, Řetězová 3, Praha 1)

 

MAGDALENA MEZLOVA

Name: Magdalena
Surname: Mezlova
Date of born: 29.10.1977 in Prague as one of twins, sister – Marketa,
Mother – Jana Mezlova – sculpturor and restorer
Father – Zdenek Mezl – graphic, painter artist


Education

1993-1997 - The Secondary school of Arts and Industrial, specialisation for woodcarving
1997 - Higher learning school of Arts and Industry, specialization for woodcarving and restoration of wood
1998 - 2000 - The Academy of Fine Arts, specialization for restoration of sculpture works
( Head: doc Petr Siegel)
2001- one year study stay in The Great Britain, London
2003 - Kuvataideakatemia (studio of prof.Radoslav Grytta) Hesinki, Finland
Schollarship Erasmus-Sokrates
2001 – 2004 - The Academy of Fine Arts (AVU), studio of Figural sculpturing and plakets
( Heads prof. Jan Hendrich )
2004 - Diploma degree, graduation


Works and activities

1997 - GCE work was stylized wood plastic of the salamander.
1998 - In the first year of study in AVU was choosen my design of St. Agnes,as a gift from Knighthy Order Krizovnici with Red Star for Holy Father in Vatican.
1999 - Member of the working team in Prague - reconstruction of Charles bridge, sculpture of St. Venceslav
2004 – 2005 - Teaching as a lector of the art course- woodcarving in the Cultural center Zahrada in
Prague
2007 - Reconstruction and restoring of sendstone crucifix in Vrsovice u Loun

Exhibitions

1997 - Letohrad (together with sister Marketa)
2000 - Prague 1, Gallery of Křížovníků - St. Agnes of Bohemia
2003 - Kralupy, Independant exhibition called BEBECHY - stone, plaster and ceramic work at church of Czech religion
2004 - Prague 7, Exhibition of graduated students at the new reconsructed building of Academy of Fine Arts, The Modern Gallery
2004 - Policka, Exhibition of graduated students in Policka, Art salon.
2008 - Exhibition of sculptore things (woodcurving, stone, ceramics) and enamel jewells in Museum of Czech village in Peruc
2013 - Exhibition on KC Pradelna, Gallery Prague 5
2014 - Exhibition SPIRO IN / EX SPIRO - Gallery U Kunstatu